گرگم

گرگم اما آدم نیستم
خوار و زبون و پست نیستم گرگم ساکتم،
اروم بی هیاهو سر گرم یار و دلدار خودمم پا رو دمم نذارید
سگ نیستم که پاچه بگیرم گرگم یهو میزنم تیکه پاره ات میکنم
زندگی باهام شوخی نکرده منم شوخی ندارم
حکم که صادر میکنم برگشت نداره
اینجا زمین، قانون، قانون نفس گیر قدرت طلبی من به محدوده خودم راضیم
به حریمم وارد نشو کل حریمت رو به باد میدم
(پریسا)
/ 0 نظر / 2 بازدید