برای خوشبخت بودن..

برای خوشبخت بودن فرش قرمز لازم نیست..

دفتری پر از ورق نمره ی بیست یا اسکناس های هزاری لازم نیست..

لباسی پر از طلا لازم نیست..

به خدا لازم نیست..

نیازی به فریاد حوادث نیست..

موسیقی باران برای دلخوشی کافی است..

سلامی به پدر نگاهی به خواهر کافی است ..

برای خوشبخت بودن اغوش گرم یک مادر کافی است..

سواری روی موج خیال ..نشستن کنار یادگاری ها..رفتن میان خاطره ها کافی است..

برای خوشبخت بودن یک احساس کوچک کافی است..

باور کن یک لبخند هم کافی است..

/ 0 نظر / 7 بازدید