محتاج

خواهم چو گرگ باشم
تا دیگر محتاج نوازش کسی نباشم
گرگ یعنی ارتش تک نفره، ولی مغرور و وحشی...
آسمان*

 

پ.ن:من گرگم اما نمیتونم محتاج تو نباشم هرچی هم بنویسمو بگم بازم محتاج توام

هیچوقت ترکم نکن...

/ 0 نظر / 6 بازدید