کمین

در کمین این نگاهِ معصومت
گرگی نشسته است
مُدام چشم می چرخاند
تا بلغزد لحظه ای
پاهای خسته ی نگاهت

بهنام حیدری فخر

/ 0 نظر / 5 بازدید