شنل قرمزی

وقتی تمام گرگ ها را روی کاغذ بنویسم
و هیچ گرگی نماند
شنل قرمزی مجبور است به غر زدن های پیرزن تا صبح گوش دهد
و دیگر کسی نه دخترک را می شناسد
و نه رنگ شنلش را می داند
آن گاه دخترک
برای نجابت و مظلومیت تمام گرگ های من
زار زار خواهد گریست
برای زیبایی چشم هایشان.....
.
آسمان

/ 0 نظر / 6 بازدید