امید داشتن

امیدم را لا به لای پیچیدگی های زندگی از دست نمیدهم
به آدمها مانند گناهکاران نابخشوده نگاه نمی کنم
آنها را یکی مثل خودم می بینم با ضعفها و قوت هاشان...
نمیگویم زندگی آسان است و من نا شکستنی
اما تا آنجا که بشود می مانم شکستگی ها را بند میزنم و دوباره از نو شروع می کنم...
اگرچه کمرنگ و گمشده اما نمی گویم عشق وجود ندارد
در درون خود به دنبالش میگردم،
و در بیرون از خود انتشارش میدهم...
نمی گویم هرگز نترسیده ام اما همیشه با وجود ترس قدم بعدی را برداشته ام...

با همه فراموش کاری ام همیشه به یاد داشته ام به این دنیا آمدم برای بهتر شدن، برای رشد روح، برای یک پله بالاتر رفتن
امید که میسر شود ...

پریسا زابلی پور

?? @dayman1 ♈️

/ 0 نظر / 17 بازدید