تو موفق هستی...

باید دنیا را بهتر از انچه تحویل گرفته ای تحویل دهی ..

خواه با فرزندی خوب..خواه با باغچه ای سب..

خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی ..و اینکه بدانی حتی یک نفر با بودن ساده نفس میکشد...

این یعنی تو موفق شده ای...

/ 0 نظر / 9 بازدید