تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٩ | ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : غریبه

زنـدگــی انـگــار تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!

هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم

او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام هـول میزنــد بـــرای ضـربــه بـعــد … !

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی …

خـیــالـت راحـت !!….

خـسـتـگــی ِ مــن بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود …

زخمی تر از همیشه  • قالب بلاگ اسکای | اس ام اس دون